Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą systemu ERP

Optymalizacja procesów biznesowych w różnych branżach opiera się na koncepcji Efektywnego Przedsiębiorstwa. Efektywne przedsiębiorstwo definiujemy jako przedsiębiorstwo, w którym każdy proces biznesowy realizowany jest z maksymalną wydajnością i doskonale koresponduje ze strategicznymi celami firmy.

Procesy biznesowe i środki do osiągnięcia celów strategicznych są różne w różnych przedsiębiorstwach. Aby firma stała się efektywnym przedsiębiorstwem, musi zdefiniować dobre praktyki dla swoich procesów biznesowych oraz mierzyć wydajność każdego z nich.

Zapraszamy do zapoznania się z typowymi wyzwaniami w poszczególnych branżach, kluczowymi wskaźnikami sukcesu oraz korzyściami funkcjonalnymi rozwiązań QAD, które wspomagają firmy w procesie eliminacji słabych stron.